Kas ir Izaugsmes inkubatora programma?

NVO izaugsmes inkubatora mērķis ir veicināt pašpietiekamas sabiedrības veidošanos, sekmējot esošo līderu (nevalstisko organizāciju veidotāju un vadītāju) pilsonisko līdzdalību publiskajā telpā, dialogu un informācijas apmaiņu un veicinot jaunu līderu veidošanos, kā arī nodrošinot pilsoniskās sabiedrības attīstību, iekļaujoties starptautisku iniciatīvu realizēšanā. 

Programmas mērķis ir nevalstisko organizāciju vadītāju un veidotāju prasmju pilnveidošana un ambīciju kāpināšana gan biedru un sadarbības partneru piesaistes procesos, gan finansiālo resursu apguvē.

Interesenti aicināti pieteikties līdz 6. aprīlim, aizpildot pieteikuma anketu.

Kādas nevalstiskās organizācijas var pieteikties?

Uz izaugsmi un pašattīstību vērstas nevalstiskās organizācijas

Darbojas Latvijā
(priekšrocība organizācijām no Liepājas un Dienvidkurzemes reģioniem)

Mērķorientētas un uz sadarbību vērstas nevalstiskās organizācijas

Gatavas ieguldīt laiku pārstāvētās organizācijas attīstībā, plānošanas dokumentu veidošanā un realizēšanā


Kādi praktiskie uzdevumi sagaida programmas dalībniekus?

Stipro pušu apzināšana, organizācijas mērķu definēšana, stratēģijas izveidošana

Resursu apzināšana un plānošana. Resursu kartes izveide

Ienākumu avotu diferencēšana. Ieņēmumu plāna izstrāde

Administratīvo pienākumu apzināšana un apguve

Starptautiskās sadarbības plāna izveide

Publicitātes un sadarbības plāna izstrāde

Reģistrēšanās ir noslēgusies!

Kāpēc tas ir nepieciešams?

Liepājā vien ir reģistrētas vairāk kā 1100 nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv ļoti dažādas nozares un starpnozares kā sports un kultūra, uzņēmējdarbība, sociālie pakalpojumi, nekustamo īpašumu apsaimniekošana un infrastruktūra, reliģija, vide un klimats, atbalsts dažāda vecuma iedzīvotāju grupām u.c. Jāsaprot, ka nevalstisko organizāciju sektoram ir milzīga ietekme, nodrošinot ne tikai darba vietas, pievienoto vērtību videi un sabiedrībai, bet arī finanšu apgrozījumu tirgū un investīciju piesaisti konkrētam reģionam. Ar nevalstisko organizāciju Izaugsmes inkubatora programmu mēs vēlamies stiprināt gan esošās nevalstiskās organizācijas, gan atbalstīt jaunu veidošanos un attīstību

Zane Feldmane,
Biedrības "Impact Hub"  valdes locekle

Saskaņā ar “Latvijas pilsoniskās alianses” publicētajiem datiem no reģistrētajām un aktīvajām nevalstiskajām organizācijām, tikai aptuveni 50% ir finansiāli aktīvas. Diemžēl Kurzemes reģionā un Liepājā situācija nevalstisko organizāciju sektorā ir vājāka kā vidēji valstī, kas apliecina nepieciešamību veicināt nevalstisko organizāciju izaugsmi, piesaistot biedru, starptautisko programmu un saimnieciskās darbības finansējumu. Izaugsmes inkubatora programmas dalībnieki programmas ietvaros varēs ne tikai izstrādāt vai uzlabot organizācijas stratēģiju un mērķus, radīt starptautisko sadarbību un publicitātes plānu un veidot organizācijas resursu karti, bet arī strādāt pie ieņēmumu plāna izveides un tādu resursu kā cilvēki, telpas, materiāli, finanses apzināšanas un piesaistes

Salvis Roga,
SIA "Kurzemes Biznesa inkubators" valdes priekšsēdētājs

Izaugsmes inkubators tiek realizēts sadarbībā ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības NVO projektu konkursa finansiālu atbalstu.

Pirkumu grozs