Green Tech HUB veicina Latvijas sabiedrības ilgstspējīgu attīstību un līdzdalību inovatīvās un radošās iniciatīvās, iedrošinot sabiedrību kopumā un atsevišķus tās dalībniekus uz pašizaugsmi, uzņēmīgumu un ilgtspējīgu domāšanu, īpaši akcentējot “zaļās” domāšanas elementus.

Mūsu mērķi

Aktīvas pilsoniskas līdzdalības sekmēšana

Tolerances un izpratnes veicināšana un sabiedrības saliedēšana

Indivīdu atbildības un cieņas vairošana

Sociālo un politisko procesu analīze

Iedzīvotāju un valsts un pašvaldību sadarbības veicināšana

Sabiedrības interešu pārstāvēšana

Veselīgu dzīvesveida un sportisko aktivitāšu veicināšana

Nacionālo un starptautisko attiecību un projektu attīstīšana

Aktivitātes

Tīklošanās un pieredzes apmaiņa

Green Tech HUB ir gan fiziska, gan abstrakta ekosistēma, kurā kopā nāk profesionāļi, jaunie uzņēmēji, skolēni, studenti, iedzīvotāji, valsts un pašvaldības pārstāvji, lai radītu jaudīgu, savstarpēji izdevīgu un iedvesmojošu mijiedarbību. 

Uzzini vairāk>>>

Viedās tehnoloģijas un energoefektivitāte

Green Tech HUB ir magnēts tehnoloģiskām inovācijām un energoefektīviem risinājumiem. Uzkrātās zināšanas par zaļām tehnoloģijām un viediem risinājumiem regulāri tiek nodotas dažādām sabiedrības grupām un uzņēmumiem, rīkojot seminārus, vebinārus un individuālas tikšanās.

Uzzini vairāk>>>

Izglītība un atbalsts jaunajiem uzņēmumiem un START-UPiem

Green Tech HUB nepārtraukti strādā pie praktisku un teorētisku zināšanu pārneses starp mentoriem ar ilggadēju pieredzi un jaunajiem uzņēmumiem. Biedrība ar īpašu atbildību attiecas pret izpratnes veidošanu un iedvesmojošu stāstu, kā arī jaunu zināšanu nodošanu jauniešu auditorijai.

Uzzini vairāk>>>

Ilgtspējība un zaļā domāšana

Green Tech HUB  ilgstpējīga attīstība ir biedrības darbības stūrakmens. Nodrošinot sadarbības vidi, biedrības biedri, draugi un sadarbības partneri var savstarpēji dalīties praktiskos risinājumos un individuālos skatījumos par ekonomiskajiem, vides un sociāliem ilgstpējības jautājumiem.


Uzzini vairāk>>>

Biedru ieguvumi

Kļūsti par Green Tech HUB vēstnesi un esi daļa no motivētas un apņēmīgas kopienas

Esi daļa no plaši atpazīstama globālā tīkla

Veido kopienu, daloties savā redzējumā ar pasauli

Satiec līdzīgi domājošos, veido starptautiskas partnerības un sinerģijas

Iegūsti piekļuvi jaunākajām zināšanām aktuālos jautājumos

Piedalies starptautiskos projektos un pētniecības iniciatīvās

Instagram

0