Ar 2022. gada 1.septembri Liepājas Universitāte sadarbībā ar biedrību "Impact Hub Liepāja", Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi, Liepājas Valsts tehnikumu un Liepājas Universitātes attīstības fondu uzsāka ERAF projekta "Inovāciju granti Liepājas studentiem jeb IGLS" (Nr. 1.1.1.3/21/A/004) īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks - 15 mēneši. Projektā iesaistījās visu līmeņu studējošie – sākot no vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem līdz visu līmeņu un programmu studentiem Liepājā.

Par projektu:

IGLS mērķis ir attīstīt studentu uzņēmīgumu, gūt profesionālo pieredzi dažādos uzņēmumos, kā arī sniegt atbalstu biznesa idejas izstrādē un uzņēmējdarbības uzsākšanā.

Projekta dalībnieki piedalījās dažādās aktivitātēs, kas sniedza reālu ieskatu profesionālā vidē, gūstot praktisku pieredzi kādā uzņēmumā un par to saņemot stipendiju. Tāpat atbalstu nodrošināja projektam piesaistītie mentori un jomas profesionāļi, kuri ar dalībniekiem dalījās savā pieredzē un zināšanās biznesa idejas realizēšanā un attīstīšanā.

Projekts norisinājās 4 ciklos, katrs no tiem ilga 6 mēnešus, no kuriem 4 mēnešu garumā notika praktiskās dalībnieku aktivitātes – sava produkta veidošana vai prakse pie kāda uzņēmēja. Studenti projektā piedalījās gan individuāli, gan komandās, kā arī veidoja savas darba komandas produkta vai pakalpojuma attīstībai projekta ciklu laikā.

Četru mēnešu periodā dalībniekiem bija iespēja saņemt ikmēneša stipendiju 200 eiro apmērā, kā arī finansiālu atbalstu savas biznesa idejas realizēšanai.

Dalība projektā bija aktuāla dažādu programmu studentiem. IGLS ir iespēja pārbaudīt savas idejas dzīvotspēju vai radīt pienesumu kā komandas dalībniekam kāda cita dalībnieka biznesa idejas realizēšanā. Radošo programmu studentiem iesakām IGLS projektu kā lielisku iespēju attīstīt kādu radošu produktu vai pakalpojumu un pirmos soļus uzņēmējdarbībā veikt profesionāļu uzraudzībā.

         NOTIKUMI           

          TIRGUS IZPĒTE