IH_majaslapas_baneri__1_-1.jpg

PROJEKTI

Mūsu īstenoto projektu mērķis ir atbalstīt attīstību veicinošas iniciatīvas ar dažādām neformālās mācīšanās metodēm un izaugsmi veicinošām aktivitātēm, lai kāpinātu gan jauniešu, gan pieaugušo kompetenci, pašapziņu, aicinātu uz iekļaušanu un līdzdalību dažādās sabiedriskās norisēs. 

Uzzini vairāk par iespējām iesaistīties mūsu īstenotajos projektos un aktivitātēs!

Iepazīsties ar mūsu līdzšinējo pieredzi un īstenotajām projektu aktivitātēm!