Jūras aizsardzība un drošība

Eiropas Savienība ir otrais lielākais eksporta un trešais lielākais importa kontinents pasaulē, līdz ar to jūras transports ieņem nozīmīgu lomu kravu pārvadājumu īstenošanā. Diemžēl jūras ceļi ir pakļauti pirātisma, bruņotu laupīšanu, ģeostratēģisko sāncensību un citu organizētu noziedzīgo darbību spiedienam. Jūras ekosistēmu negatīvi ietekmē arī nelegālā zveja, atkritumu izgāšana un bagarēšana. Tieši satelīta datu izmantošana jūras novērošanai un izlūkošanai varētu būt efektīvākais veids, kā cīnīties ar ES drošības izaicinājumiem. 


Šis izaicinājums aicina izstrādāt novatoriskas koncepcijas, jaunus produktus vai sistēmas, lai veicinātu sekmīgu jūras izlūkošanu un novērstu tiešus drošības draudus, organizētu noziedzību un noziegumus pret vidi. Aicinām izmantot Eiropas kosmosa datus un pakalpojumus no Copernicus, Galileo un EGNOS, apsverot sekojošos pieturas punktus:
  • Kuģu un citu jūras transportu identificēšana un izsekošana;
  • Drošības apdraudējumu uzraudzība un lokāciju noteikšana jūrā;
  • Nelegālo jūrniecības darbību lokāciju noteikšana un uzraudzība;
  • Drošu pārvadājumu maršrutu plānošana.