Kritiskās infrastruktūras aizsardzība

Sabiedrības kritiskākās infrastruktūras sistēmas regulāri tiek pakļautas apdraudējumiem, kas var būtiski ietekmēt ikdienas dzīvi, sabiedriskos pakalpojumus un globālās piegādes ķēdes. Kiberuzbrukumi, pilsoniskie nemieri, sociālā inženierija, sabotāža un bruņoti konflikti var atstāt cilvēkus bez piekļuves slimnīcām, skolām, plašsaziņas līdzekļiem vai citiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, kā arī būtiski samazināt preču, pakalpojumu un informācijas piegādi. Arī klimata katastrofas, piemēram, plūdi, sausums, vētras un ugunsgrēki var negtīvi ietekmēt seku mazināšanas procesus. Kosmosa dati varētu būt risinājums, nodrošinot izlūkdatus kristiskās situācijās.


Šis izaicinājums aicina izstrādāt novatoriskas koncepcijas, jaunus produktus vai sistēmas, kas novērtē kritiskās infrastruktūras traucējumu riskus un plāno seku mazināšanas un atjaunošanas scenārijus. Aicinām izmantot Eiropas kosmosa datus un pakalpojumus no Copernicus, Galileo un EGNOS, apsverot sekojošos pieturas punktus:
  • Kritiskās infrastruktūras potenciālo apdraudējumu uzraudzība;
  • Drošības un vides risku novērtēšana un prognozēšana;
  • Infrastruktūras tīklu vājo vietu noteikšana;
  • Seku mazināšanas un atjaunošanas plānošana valdībām un uzņēmumiem.