Mārketinga aktivitāšu analīze

Mārketinga aktivitāšu analīze un mārketinga plāns. Konkurētspējas analīze  un digitālā mārketinga stratēģija.