Digitalizācija kā arī vieda un pārdomāta resursu vadība ir kļuvusi par efektīva uzņēmuma pamatnoteikumu. Latvija joprojām cīnās ar produktivitātes celšanu savā tautsaimniecībā un šajā rādītājā, diemžēl, joprojām ieņem statistikas lejasgalu Eiropas Savienībā. Viens no veidiem kā veicināt produktivitāti ir dažādas darba vadības un darba uzskaites sistēmas, kas ļauj mērīt dažādus darba un organizatoriskos procesus un attiecīgi tos optimizēt. Izaicinājums ir izstrādāt darba laika uzskaites sistēmas konceptu un attīstības stratēģiju apstrādes nozarei Baltijas tirgū.

Studentu uzdevumi:

1) Apskatīt un analizēt kādi produkti tirgū pieejami un novērtēt to pieejamību, atbilstību Baltijas tirgum
2) Analizēt tirgus tendences darba laika uzskaites sistēmu tirgū Baltijas valstīs un noteikt piemērotākās nozares, kas šādas sistēmas jau izmanto, un precizēt nozares, kurās ir liels potenciāls šādām sistēmām
3) Izstrādāt mārketinga aktivitāšu plānu, kas ļauj sasniegt 2. punktā definētās mērķauditorijas.