Biedrība  "Keep the change" Izaicinājums saistīts ar koncepta izstrādi vizuālās identitātes, mārketinga un biznesa modeļa inovācijai maziem uzņēmumiem/biedrībām, kas ļautu mazai biedrībai palielināt gan savu atpazīstamību, gan pavērtu iespējas jauniem ieņēmumu avotiem.

-Mērķa tirgus izpēte, mārketinga un  izaugsmes stratēģijas izveide. Tirgus izpēte pirms mājas lapas izveides.
-Vispārēja mājaslapu analīze - krāsu psiholoģija, vizuālās lapas struktūras izveide, labākās platformas izvēle ar iespēju pašrocīgai uzturēšanai,

populārākie atslēgas vārdi, mājaslapu mārketings( SEO).

-Mājaslapas sasaiste ar sociālajiem tīkliem un Izstrādāt konceptuālu mārketinga aktivitāšu plānu