Pētījums par mārketinga komunikācijas kompleksa izmantošanu B2B tirgū Kurzemes reģionā

-        kā ar mārketinga komunikācijas aktivitātēm efektīvi sasniegt uzņēmumus;

-        Kurzemes reģiona komunikācijas kanālu apkopošana (mediji, uzņēmumu e-pastu listes);

-        Kurzemes Biznesa inkubatora konkurentu analīze

-        Latvijas un citu valstu piemēri, labās prakses, cases studies (ko varam aizgūt, paņemt tālāk).