Ilgtspējīgas mājas dizaina aprīkojuma (žalūzijas) mērogošanas un izaugsmes stratēģijas izveide Eiropas tirgum.

Uzņēmums izveidojis izaicinājumu tirgus un biznesa attīstības virzienā mājas dizaina aprīkojuma nozarē. Lai iekarotu eksporta tirgus ar produktu vairumā gadījumu nav pietiekami un ir nepieciešama pārdomāta tirgus stratēģija it īpaši, ja mērķis ir mērogot savu darbību no vietējā tirgus uz vairākiem mērķa tirgiem. Ņemot vērā, ka Eiropā un citās pasaules valstīs “Zaļais Kurss” ir ļoti aktuāls un bieži Klientu izvēles centrā nav tikai cena/kvalitāte, bet arī ilgtspēja pret cilvēkiem un dabu, tad nepieciešama ilgtspējīgas mērogošanas un izaugsmes stratēģija Eiropas tirgum.

Studentiem nepieciešams:

1)     Analizēt mājas dizaina (žalūziju) aprīkojuma nozari.

2)     Noteikt katram tirgum galvenās aktualitātes pieprasījuma un Klientu lēmumu pieņemšanas procesā: cena, kvalitāte, ilgtspēja pret daba, ilgtspēja pret cilvēku

3)     Izstrādāt stratēģiju atbilstoši izaicinājumam, nosakot galvenos tirgus izejot no Latvijas, to priekšrocības, identificējot galvenos pārdošanas kanālus, dīleru tīklus

Paredzamā inovācija: mārketinga inovācija.