Uzņēmums "Silkvei" aktīvi attīsta inovatīvu zīda produkciju ar hialuronskābi. Uzņēmumam augot nācies secināt, ka tradicionāli mārketinga, pārdošanas kanāli, sociālo mediju rīki nesniedz rezultātu. Līdz ar to uzņēmums izvirza izaicinājumu izstrādāt mārketinga stratēģiju inovatīvu tekstilizstrādājumu nozarei, kas iekļautu gan tiešos pārdošanas kanālus tiešsaistē, gan dažādu sociālo tīklu sniegto iespēju analīzi.

Studentiem nepieciešams:

1)     Analizēt dažādo pārdošanas kanālu atdevi nozarē, t.sk. dažādu atsevišķu rīku vai instrumentu sociālo tīklu līmenī

2)     Analizēt nozarē populārāko risinājumu izmantošanu un definēt to ieviešanas plānu kā daļu no mārketinga stratēģijas

3)     Analizēt Latvijas, Baltijas un Eiropas influenceru darbības rādītājus šajā nozarē un definēt dažādos to sadarbības modeļus, saistītās izmaksas un potenciālu atdevi pret investīcijām, ko var sagaidīt no šādām sadarbībām.

Paredzamā inovācija: mārketinga inovācija