Biedrība "Ziemupīte" izvirza izaicinājumu izstrdādāta e-komercijas pārdošanas stratēģiju

un zīmola stratēģiju ņemot vērā pakalpojuma specifiku, kas iekļautu gan tiešos pārdošanas kanālus tiešsaistē, gan dažādu sociālo tīklu sniegto iespēju analīzi.