PROJEKTS "THE CIRCULAR WAY TO INCLUSION: YOUTH EMPOWERMENT THROUGH CIRCULAR ECONOMY"

Projekta "Circular Way to Inclusion" mērķis ir izstrādāt mācību materiālus, rīkus un aktivitāšu kopumumu, lai stiprinātu jaunatnes darbinieku kompetenci aprites ekonomikas jautājumos, kā arī sekmētu jauniešu pilsonisko līdzdalību un iekļaušanu darba tirgū.

Projekta rezultātā apmācītie darbinieki izmantos iegūtās zināšanas, lai jaunatnes organizācijas spētu piedāvāt inovatīvākas un pieejamākas jauniešu izglītošanas iespējas aprites ekonomikas jomā, padarot šo koncepciju par iespēju augt gan personīgajā, gan profesionālajā līmenī.


IESPĒJAS ORGANIZĀCIJĀM:

Projekta “The Circular Way to Inclusion: Youth Empowerment through Circular Economy” ietvaros organizācijām ir iespēja būt daļai no ilgtspējīgu kopienu tīkla, tādējādi iegūstot:

  • Bezmaksas redzamību Eiropas ilgtspējīgo un zaļo kopienu tīklā;
  • Potenciālas partnerības ar citām uz jauniešu līzdalības un aprites ekonomikas principiem vērstām organizācijām ;
  • Piekļuvi projekta rezultātā izstrādātajiem materiāliem.


Tāpat projekta ietvaros, kopā ar partneriem esam izstrādājuši “Sociālās iekļaušanas apmācību materiālu” (The Social Inclusion Training Kit), un tas ir pieejams angļu valodā BEZ MAKSAS! Aicinām jaunatnes darbiniekus un citus interesentus iepazīties ar atslēgas punktiem un labās prakses piemēriem jaunatnes līdzdalībā un iekļaušanā darba tirgū! 

Projektu īsteno biedrība “Impact Hub” sadarbībā ar Santjago de Kompostela pašvaldību, organizāciju “Paideia Galizas fonds”, biedrību “EIVA” un biedrību “Circular Economy Portugal - CEP” ar Eiropas Savienības fondu atbalstu. #circulareconomy