Kas ir Izaugsmes inkubatora programma?

NVO izaugsmes inkubatora mērķis ir veicināt pašpietiekamas sabiedrības veidošanos, sekmējot esošo līderu (nevalstisko organizāciju veidotāju un vadītāju) pilsonisko līdzdalību publiskajā telpā, dialogu un informācijas apmaiņu un veicinot jaunu līderu veidošanos, kā arī nodrošinot pilsoniskās sabiedrības attīstību, iekļaujoties starptautisku iniciatīvu realizēšanā. 

Programmas mērķis ir nevalstisko organizāciju vadītāju un veidotāju prasmju pilnveidošana un ambīciju kāpināšana gan biedru un sadarbības partneru piesaistes procesos, gan finansiālo resursu apguvē.

Kādas nevalstiskās organizācijas var pieteikties?

Uz izaugsmi un pašattīstību vērstas nevalstiskās organizācijas

Darbojas Latvijā
(priekšrocība organizācijām no Liepājas un Dienvidkurzemes reģioniem)

Mērķorientētas un uz sadarbību vērstas nevalstiskās organizācijas

Gatavas ieguldīt laiku pārstāvētās organizācijas attīstībā, plānošanas dokumentu veidošanā un realizēšanā


Kādi praktiskie uzdevumi sagaida programmas dalībniekus?

Stipro pušu apzināšana, organizācijas mērķu definēšana, stratēģijas izveidošana

Resursu apzināšana un plānošana. Resursu kartes izveide

Ienākumu avotu diferencēšana. Ieņēmumu plāna izstrāde

Administratīvo pienākumu apzināšana un apguve

Starptautiskās sadarbības plāna izveide

Publicitātes un sadarbības plāna izstrāde


Kāpēc tas ir nepieciešams?

Liepājā vien ir reģistrētas vairāk kā 1100 nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv ļoti dažādas nozares un starpnozares kā sports un kultūra, uzņēmējdarbība, sociālie pakalpojumi, nekustamo īpašumu apsaimniekošana un infrastruktūra, reliģija, vide un klimats, atbalsts dažāda vecuma iedzīvotāju grupām u.c. Jāsaprot, ka nevalstisko organizāciju sektoram ir milzīga ietekme, nodrošinot ne tikai darba vietas, pievienoto vērtību videi un sabiedrībai, bet arī finanšu apgrozījumu tirgū un investīciju piesaisti konkrētam reģionam. Ar nevalstisko organizāciju Izaugsmes inkubatora programmu mēs vēlamies stiprināt gan esošās nevalstiskās organizācijas, gan atbalstīt jaunu veidošanos un attīstību.

Zane Feldmane,
Biedrības "Impact Hub"  valdes locekle

Stipras NVO ir viens no pamatiem stiprai sabiedrībai. NVO inkubācijas programma organizācijām devusi iespēju kļūt jaudīgākām un virzīties uz lielākiem mērķiem. Ļoti nozīmīgi, ka NVO inkubators palīdzējis organizācijām piesaistīt finansējumu vairāku simtu tūkstošu eiro apmērā svarīgu ideju īstenošanai

Vilis Brūveris,
NVO inkubatora vadītājs,
Biedrības "NEXT" valdes loceklis


Izaugsmes inkubators tiek realizēts sadarbībā ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības NVO projektu konkursa finansiālu atbalstu.