Global Wolf Motors

Uzņēmums aktīvi attīsta dažādus tehnoloģiju risinājumus transporta un mobilitātes jomā. Attīstoties nozarei priekšplānā izvirzās dažādi jauni rīki, aprīkojums, tehnoloģijas, biznesa modeļi. Katram no šiem izveidojās arī attiecīga mērķa jeb patērētāju un lietotāju grupa. Attīstot jaunus risinājumus būtiski iepriekš apzināt, ko šī mērķa grupa sagaida no potenciāla jauna produkta (tehnoloģijas utt.). Līdz ar to uzņēmums ir izvirzījis izaicinājumu par mērķa grupas - tirgus izpēti jaunam 3x3 piedziņas bezceļu rīkam.

Studentiem nepieciešams:

1)     Izstrādāt ideālās mērķa grupas raksturojumu un tirgus izmēra definēšanu Latvijā un citos lielākajos ES tirgos.

2)     Noteikt (anketējot, intervējot vai izmantojot citas metodes), kādi ir parametri, veiktspēja, lietošanas specifika un citi raksturlielumi, ko mērķa grupa sagaidītu no šāda risinājuma.

3)     Izveidot aptauju balstoties uz iepriekšējā punktā izzinātās informācijas, dodot cilvēkiem izvēlēties, kādam produkta variantam tiktu dota priekšroka

Paredzamā inovācija: mārketinga inovācija